Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze website bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud voor eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van de overheden, de NAM en/of nutsbedrijven.

Voor de juiste informatie verwijzen we u naar de tot de contractstukken behorende verkooptekening, technische omschrijving en afwerkstaat. Aan deze verkoopdocumentatie (website/Facebook/nieuwsbrief etc.) kunt u geen rechten ontlenen. Het zijn geen contractstukken.

Verkoop & inlichtingen

Thuis Nieuwbouwmakelaars
Peizerweg 74
9727 AK Groningen
Tel. 050–210 42 42
info@uw-thuis.nl
uw-thuis.nl

Pandomo makelaars
Griffeweg 81
9723 DT Groningen
Tel. 050 853 37 33
info@pandomo.nl
pandomo.nl

Ontwikkeling